František Bohdan 90 !

 

Dne 9.11.2004 se dožívá kulatého jubilea dlouholetý předseda našeho šachového oddílu, organizátor šachového života v Náměšti v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých létech minulého století, výborný šachista ing. František Bohdan. Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně radosti z dalších úspěchů náměšťského šachu.